پژوهش

دانشجویان درس کارورزی نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس کارورزی نیمسال بهمن1400

دانشجویان محترم فرم های کارورزی را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و کاربرگ های هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ...

دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد از فایل پیوست انتخاب کرده با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را از قسمت امور پژوهشی گرفته و پس ...

درس پروژه نیمسال مهر 1400

درس پروژه نیمسال مهر 1400

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال مهر 1400 دانشجویان فوق جهت ارایه پروژه لازم است در روز و ساعت مشخص (در فایل پیوست) مراجعه کرده و از پروژه خود دفاع نمایند. دانشجویان فایل ارائه(powerpoint)  و فایل اصلی (pdf & word) ...

تحویل درس کارورزی 1 و 2

تحویل درس کارورزی 1 و 2

به اطلاع دانشجویان درس کارورزی 1 و2 نیم سال مهر 1400 میرساند، آخرین مهلت تحویل گزارش فرم های کارورزی تا تاریخ 1400/11/09 می باشد....

تحقیق درس کاربینی

تحقیق درس کاربینی

فیلم تهیه شده در رابطه با تحقیق مربوط به درس کاربینی که در کلاس مذکور مشخص شده است حداکثر تا تاریخ 1400/10/29 بر روی CD در ساعات اداری غیر از روز های پنج شنبه به آقای صفوی تحویل داده شود ...

دانشجویان درس پروژه نیمسال مهر 1400

دانشجویان درس پروژه نیمسال مهر 1400

دانشجویان درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد از فایل پیوست انتخاب کرده با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را از قسمت امور پروژه یا اطلاعیه های ...

دانشجویان درس کارورزی نیمسال مهر 1400

دانشجویان درس کارورزی نیمسال مهر 1400

دانشجویان محترم فرم های کارورزی را از فایل پیوست دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و فرم های گزارش هفتگی و ماهانه را به ...