پژوهش

درس پروژه

درس پروژه

دانشجویانی که تاکنون موضوع پروژه انتخاب نکردند هرچه سریعتر وضعیت پروژه خود را مشخص کنند موضوع های اعلام شده و فرم ثبت نام در قسمت اطلاعیه های پژوهشی می باشد لیست پروژه ها    ...

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

مهلت تحویل گزارش کارورزی تا تاریخ 1401/06/12 می باشد، دانشجویان محترم فرم های کارورزی  را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و کاربرگ های ...

دانشجویان درس پروژه

دانشجویان درس پروژه

اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد از فایل پیوست انتخاب کرده، فرم ثبت نام پروژه را از قسمت امور پژوهشی گرفته و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به تایید ...

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

مهلت تحویل گزارش کارورزی تا تاریخ 11/04/1401 می باشد، دانشجویان محترم فرم های کارورزی را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و کاربرگ های ...

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

دانشجویانی که تاکنون موضوع پروژه انتخاب نکردند نهایتا تا تاریخ 1401/03/25 مهلت دارند وضعیت پروژه خود را مشخص کنند در غیر اینصورت درس پروژه به منزله غیبت می باشد و مجددا در نیمسال تابستان باید انتخاب واحد شود. لیست پروژه ...

افزایش کتاب های کتابخانه مرکز

افزایش کتاب های کتابخانه مرکز

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند بیش از 100 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب سال 1401 خریداری شده است. جهت استفاده از کتاب ها به کتابخانه مرکز مراجعه نمایید. لیست کتاب های خریداری شده      ...

دانشجویان درس کارورزی نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس کارورزی نیمسال بهمن1400

دانشجویان محترم فرم های کارورزی را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و کاربرگ های هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ...

دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد از فایل پیوست انتخاب کرده با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را از قسمت امور پژوهشی گرفته و پس ...