549

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ مهلت دارند تاییدیه نهایی از استاد مربوطه را بگیرند(تکمیل فرم گواهی اتمام پروژه)در غیر اینصورت درس پروژه به منزله غیبت می باشد و باید مجددا در نیمسال بهمن انتخاب واحد نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله