549

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند جهت آگاهی از روز انتخاب واحد خود به تقویم آموزشی مراجعه نموده و بر اساس برنامه کلاسی منتشر شده در صفحه اصلی سایت انتخاب واحد خود را انجام دهند.

برنامه کلاسی      دانلود

اشتراک گذاری این مقاله