549

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانشجویان درس پروژه طبق روز و ساعت اعلام شده در فایل پیوست جهت دفاع از پروژه خود مراجعه فرمایند. دانشجویان فایل ارائه(PowerPoint)  و فایل اصلی(Pdf & Word)  و فایلهای مورد نیاز اجرای پروژه را همراه داشته باشند. حضور تمامی اعضای گروه الزامی است.

فایل پیوست: دانلود

اشتراک گذاری این مقاله