عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان میرساند تمامی کلاسهای استاد اجتهادی در تاریخ 4 و 5 اردیبهشت ماه برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله