549

اولین المپیاد ورزشی مراکز علمی کاربردی استان تهران

اولین المپیاد ورزشی مراکز علمی کاربردی استان تهران

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت نام دانشجویان، کارکنان و مدرسان در اولین المپیاد ورزشی مراکز علمی کاربردی استان تهران از تاریخ ٣١ اردیبهشت لغایت ١٠ خرداد ١۴٠٢برگزار می گردد.

ویژه دانشجویان پسر:
https://b2n.ir/olampiad_Pesaran
ویژه دانشجویان دختر:
https://b2n.ir/olampiad_dokhtaran
ویژه کارکنان و مدرسان مراکز آموزشی:
https://b2n.ir/olampiad_Karmandan

جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۱۲۶ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله