فرهنگی

فرهنگی

فرهنگی

مسابقات همگانی دانشجویان دختر و پسر در 8 رشته ورزشی بصورت مجازی برگزار می گردد. دانشجویان گرامی می توانند جهت اطلاع از رشته ها، ثبت نام و نحوه برگزاری مسابقات با داخلی 126 (آقای نصراللهی) تماس حاصل نمایند.