مالی

تمدید وام دانشجویی

تمدید وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل ...

وام دانشجویی نیمسال اول 1402-1401

وام دانشجویی نیمسال اول 1402-1401

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود جدول نوع و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402 - 1401 دانلود  درخواست وام دانلود سند تعهد دانلود آموزش نحوه ثبت وام  شهریه تحصیلی ...

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری شنبه مورخه 1401/02/24 تمدید شده است....