مالی

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان روز جمعه مورخ 1402/02/15(غیر قابل تمدید) می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید. آموزش سامانه        ...

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به پرداخت بخشی از شهريه در ابتدای نيمسال جاری، دانشجويان مي بايست تا قبل از شروع امتحانات بدهی خود را در سامانه هم آوا (منوی دسترسی- تسويه حساب دانشجو) پرداخت نمايند....

تمدید ثبت وام دانشجویی

تمدید ثبت وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1401/09/27 باز می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

بخشودگي كل كارمزد متعلق به وام هاي دريافتي دانشجويان

بخشودگي كل كارمزد متعلق به وام هاي دريافتي دانشجويان

به منظور رعایت حال دانش آموختگانی که دارای اقساط معوق هستند، کل کارمزد متعلقه به وامهای دریافتی دانشجویانِ کلیه مقاطع تحصیلی که اولین سررسید قسط آنان فرا نرسیده است و در طول دوره اجرای طرح (از ۱۲ آذرماه تا تاریخ ...

تمدید وام دانشجویی

تمدید وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 1401/09/26 تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

تمدید وام دانشجویی

تمدید وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

تمدید وام دانشجویی

تمدید وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....

وام دانشجویی

وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 خانم فراهانی تماس حاصل نمایید....