مائده, نویسنده در مرکز علمی کاربردی داده پردازی ایران

جزوه درس ورزش و تربیت بدنی

جزوه درس ورزش و تربیت بدنی

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت دریافت جزوه درس ورزش و تربیت بدنی فایل ذیل را دانلود نمایند،لازم به ذکر است امتحان این درس روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 ساعت 11:00 برگزار می گردد. جزوه: ...