549

رمضانی, نویسنده در مرکز علمی کاربردی داده پردازی ایران

پرداخت انتخاب واحد

پرداخت انتخاب واحد

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به تغییرات انتخاب واحد، می بایست تا قبل از پایان فروردین با مراجعه به سامانه هم آوا نسبت به پرداخت اولیه جهت تثبیت دروس اقدام نمایید. در صورت عدم پرداخت و تثبیت ...

پروژه

پروژه

قابل توجه دانشجویان نیمسال دوم 1403-1402 درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد را از فایل پیوست انتخاب کرده و با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را ...