رمضانی, نویسنده در مرکز علمی کاربردی داده پردازی ایران

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند جهت آگاهی از روز انتخاب واحد خود به تقویم آموزشی مراجعه نموده و بر اساس برنامه کلاسی منتشر شده در صفحه اصلی سایت انتخاب واحد خود را انجام دهند. برنامه کلاسی      ...

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند تا تاریخ 1401/11/20 مهلت دارند تاییدیه نهایی از استاد مربوطه را بگیرند(تکمیل فرم گواهی اتمام پروژه)در غیر اینصورت درس پروژه به منزله غیبت می باشد و باید مجددا در نیمسال بهمن انتخاب واحد ...

عدم برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ 25 دی ماه 1401

عدم برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ 25 دی ماه 1401

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 دانشکده تعطیل می باشد و امتحانات در این روز برگزار نخواهد شد. تمامی امتحانات لغو شده مورخ 1401/10/25 در روز یکشنبه ...

عدم برگزاری امتحانات روز شنبه مورخ 24 دی ماه 1401

عدم برگزاری امتحانات روز شنبه مورخ 24 دی ماه 1401

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی روز شنبه مورخ 1401/10/24 دانشکده تعطیل می باشد و امتحانات در این روز برگزار نخواهد شد. تمامی امتحانات لغو شده مورخ 1401/10/24 در روز شنبه ...