549

کلاس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و شبکه های گسترده استاد رضائی

کلاس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و شبکه های گسترده استاد رضائی

کلاس جبرانی درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و شبکه های گسترده استاد رضائی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۹/۳۰ در سامانه آنلاین برگزار میگردد.

اشتراک گذاری این مقاله