کلاس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و شبکه های گسترده استاد رضائی

کلاس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و شبکه های گسترده استاد رضائی

کلاس جبرانی درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و شبکه های گسترده استاد رضائی روز سه شنبه مورخ 1400/10/07 ساعت 16/30 الی 19/30 در سامانه آنلاین برگزار میگردد.

اشتراک گذاری این مقاله