کلاس درس پیکربندی مسیریابهای شبکه استاد رضایی

کلاس درس پیکربندی مسیریابهای شبکه استاد رضایی

کلاس جبرانی درس پیکربندی مسیریابهای شبکه استاد رضایی در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 ساعت 17:00 الی 19:00 درسامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله