549

کلاس درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

کلاس درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

کلاس جبرانی درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله