کلاس درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

کلاس درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

کلاس جبرانی درس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده و کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی یکشنبه مورخ 1400/10/12 ساعت 16:30 الی 19:30 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله