549

کلاس درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استاد صفوی

کلاس درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استاد صفوی

کلاس درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استاد صفوی امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله