549

کلاس درس مدارمنطقی استاد حیدری

کلاس درس مدارمنطقی استاد حیدری

کلاس جبرانی درس مدارمنطقی استاد حیدری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله