549

کلاس درس کانال و ابزارهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و سیستمهای پرداخت الکترونیک استاد احمدزاده

کلاس درس کانال و ابزارهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و سیستمهای پرداخت الکترونیک استاد احمدزاده

کلاس درس کانال و ابزارهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و سیستمهای پرداخت الکترونیک استاد احمدزاده امروز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۳۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله