549

کلاس درس خدمات ارزش افزوده استاد احمدزاده

کلاس درس خدمات ارزش افزوده استاد احمدزاده

کلاس درس خدمات ارزش افزوده استاد احمدزاده پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۰۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله