549

کلاس درس آشنایی با خدمات نوین بانکی و پول و بانک استاد صفوی

کلاس درس آشنایی با خدمات نوین بانکی و پول و بانک استاد صفوی

کلاس درس آشنایی با خدمات نوین بانکی و پول و بانک استاد صفوی امروز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ برگزار نمی گردد،همچنین دانشجویان درس آشنایی با خدمات نوین بانکی لطفا کد عضویت را از برنامه کلاسی برداشته و در قسمت عضویت سمالایو وارد کنند.

اشتراک گذاری این مقاله