549

کلاس جبرانی دروس استاد احمد آباد

کلاس جبرانی دروس استاد احمد آباد

به اطلاع دانشجویان  استاد احمد آباد می رساند فردا مورخ ۲۰ دی ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله