کلاس جبرانی دروس استاد یگانه

کلاس جبرانی دروس استاد یگانه

کلاس جبرانی دروس استاد یگانه روز جمعه مورخ 1400/10/17 به شرح زیر میباشد:

درس ساختمان داده ها: ساعت 9:00 الی 11:00

درس برنامه سازی سمت کاربر: ساعت 11:00 الی 13:00

درس قراردادهاي ارتباطي امن: ساعت 14:00 الی 16:00

درس سیستم عامل مدیریت شبکه: ساعت 16:00 الی 18:00

اشتراک گذاری این مقاله