549

کلاس جبرانی دروس استاد یگانه

کلاس جبرانی دروس استاد یگانه

کلاس جبرانی دروس استاد یگانه روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ به شرح زیر میباشد:

درس ساختمان داده ها: ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰

درس برنامه سازی سمت کاربر: ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

درس قراردادهای ارتباطی امن: ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

درس سیستم عامل مدیریت شبکه: ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

اشتراک گذاری این مقاله