549

کلاس جبرانی دروس استاد پریما بهرامی

کلاس جبرانی دروس استاد پریما بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد پریما بهرامی به شرح ذیل می باشد:

درس اصول علم اقتصاد و کلیات اقتصاد ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

درس مدیریت بازاریابی خدمات و اصول بازاریابی ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کلاسهای فوق در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله