کلاس جبرانی دروس استاد پریما بهرامی

کلاس جبرانی دروس استاد پریما بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد پریما بهرامی به شرح ذیل می باشد:

درس اصول علم اقتصاد و کلیات اقتصاد ساعت 13:00 الی 15:00

درس مدیریت بازاریابی خدمات و اصول بازاریابی ساعت 15:00 الی 17:00

کلاسهای فوق در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله