549

کلاس جبرانی دروس استاد پرویزیان

کلاس جبرانی دروس استاد پرویزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی استاد پرویزیان روز دوشنبه مورخ ۱۱ دی به صورت حضوری برگزار می گردد

 برنامه کلاسها به شرح ذیل می باشد:

کلاس درس بانکداری داخلی۲ ساعت ۱۸-۱۴

کلاس درس حسابداری منابع انسانی ساعت ۱۶-۱۰

اشتراک گذاری این مقاله