549

کلاس جبرانی دروس استاد پرویزیان

کلاس جبرانی دروس استاد پرویزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی استاد پرویزیان روز سه شنبه مورخ ۱۲ دی به صورت حضوری برگزار می گردد

 برنامه کلاسها به شرح ذیل می باشد:

کلاس درس نظام مبادلات الکترونیکی ساعت ۱۲-۱۰

کلاس درس وصول مطالبات ساعت ۱۴-۱۲

اشتراک گذاری این مقاله