549

کلاس جبرانی دروس استاد لیلا باغشاهی

کلاس جبرانی دروس استاد لیلا باغشاهی

برنامه کلاس های جبرانی استاد لیلاباغشاهی

✅روز دوشنبه مورخ ۱۴ خرداد 

ساعت ۱۴ الی ۱۶- برنامه نویسی شی گرا

ساعت ۱۶ الی ۱۸- مهندسی نرم افزار

ساعت ۱۸ الی ۲۰ – مبانی طراحی و 

توسعه نرم افزار

✅لازم به ذکر است لینک کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله