کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 به شرح ذیل می باشد

درس پیکربندی سرورهای شبکه ، شناخت و پیکربندی ISP ساعت 13:30 الی 15:00

درس مفاهیم TCP/IP ساعت 15:00 الی 17:00

درس راه اندازی وب سرور ، اینترنت و آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی و کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ساعت 17:00 الی 20:00 در دانشکده برگزار می گردد.

 

اشتراک گذاری این مقاله