کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان در دو جلسه روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 و 1402/02/04 به شرح ذیل برگزار می گردد:

کلاس درس راه اندازی وب سرور و اینترنت+آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی+کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ساعت 13:00 الی 15:00

کلاس درس سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) ساعت 15:00 الی 17:00

کلاس درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه ساعت 17:00 الی 19:00

اشتراک گذاری این مقاله