549

کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان در دو جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ و ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به شرح ذیل برگزار می گردد:

کلاس درس راه اندازی وب سرور و اینترنت+آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی+کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

کلاس درس سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کلاس درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

اشتراک گذاری این مقاله