549

کلاس جبرانی دروس استاد شکوهی

کلاس جبرانی دروس استاد شکوهی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای جبرانی دروس استاد شکوهی روز دوشنبه مورخ ۱۸ دی  به شرح ذیل میباشد:

درس فارسی ساعت ۱۲ الی ۱۵

درس کارآفرینی ساعت ۱۵ الی ۱۸

لازم به ذکر است تمامی کلاسها به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله