549

کلاس جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی

برنامه کلاس های جبرانی استاد سمیه باغشاهی

✅روز یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد 

ساعت ۱۷ الی ۱۹- پایگاه داده ها

ساعت۱۹ الی ۲۱ – بانک اطلاعات کاربردی

✅روز دوشنبه مورخ ۱۴ خرداد 

ساعت ۱۴ الی ۱۶- پایگاه داده ها

ساعت ۱۶ الی ۱۸- بانک اطلاعات کاربری

ساعت ۱۸ الی ۲۰ – برنامه نویسی شی گرا

✅لازم به ذکر است لینک‌کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله