549

کلاس جبرانی دروس استاد سلامی

کلاس جبرانی دروس استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد سلامی روز شنبه و دوشنبه مورخ ۱۰ و ۱۲ دی ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به ترتیب درس سیستمهای خبره و هوش مصنوعی به صورت مجازی برگزار میگردد، لازم به ذکر است لینک کلاسها متعاقبا نیم ساعت قبل از برگزاری، اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله