549

کلاس جبرانی دروس استاد درخشان

کلاس جبرانی دروس استاد درخشان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد درخشان روز چهارشنبه مورخ ۱۳ دی به صورت حضوری برگزار می گردد.

 برنامه کلاسها به شرح ذیل می باشد:

کلاس درس تجارت الکترونیک ساعت ۱۴-۱۲

کلاس آزمون و اشکال زدایی برنامه ها ساعت ۱۷-۱۴

اشتراک گذاری این مقاله