کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست

کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست

کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 به این صورت می باشد: درس ریاضیات مهندسی ساعت 12:00 الی 14:00 ، درس ریاضیات گسسته ساعت 16:00 الی 18:00 و درس ریاضی پیش دانشگاهی ساعت 18:00 الی 20:00 در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله