549

کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست

کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست

کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به این صورت می باشد: درس ریاضیات مهندسی ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ، درس ریاضیات گسسته ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و درس ریاضی پیش دانشگاهی ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله