549

کلاس جبرانی دروس استاد اجتهادی

کلاس جبرانی دروس استاد اجتهادی

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ساعت ۱۳ الی ۱۵ و درس خدمات الکترونیک ساعت ۱۵ الی ۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله