کلاس جبرانی دروس استاد اجتهادی

کلاس جبرانی دروس استاد اجتهادی

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی روز پنجشنبه مورخ 1401/03/05 ساعت 13 الی 15 و درس خدمات الکترونیک ساعت 15 الی 17 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله