549

کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر ۲ استاد میرزایی( برای دانشجویان ترم یک)

کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر ۲ استاد میرزایی( برای دانشجویان ترم یک)

به اطلاع دانشجویان ترم یک میرساند  کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر ۲ استاد میرزایی به شرح ذیل می باشد:

روز یکشنبه مورخ ٢۶ فروردین ساعت ١۶ الی ١٨ و ساعت ١٨ الی ٢٠

 روز یکشنبه مورخ ٢ اردیبهشت ساعت ١۶ الی ١٨ و ١٨ الی ٢٠

 روز دوشنبه مورخ ٣ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۱۴

اشتراک گذاری این مقاله