549

کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده

کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله