کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده

کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله