کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها استاد باغشاهی

کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها استاد باغشاهی

کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها استاد باغشاهی امروز مورخ 1401/03/16 ساعت 17:00 الی 20:00 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله