549

کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها استاد باغشاهی

کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها استاد باغشاهی

کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها استاد باغشاهی امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله