کلاس جبرانی درس ورزش استاد سرتیپی

کلاس جبرانی درس ورزش استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس ورزش استاد سرتیپی امروز مورخ 1402/02/24 از ساعت 15:30 الی 18:30 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله