549

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد صفوی

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد صفوی روز یکشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله