549

کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته استاد حبیبی

کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته استاد حبیبی

به اطلاع دانشجویان می رساند  کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته استاد حبیبی روز چهارشنبه مورخ ۲۳ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله