549

کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته استاد حبیبی

کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته استاد حبیبی

به اطلاع دانشجویان می رساند  کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته استاد حبیبی روز چهارشنبه مورخ ۱۶ خرداد از ساعت ۸ الی ۱۲ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله