کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه استاد قربانیان

کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه استاد قربانیان روز دوشنبه مورخ 1402/02/25 ساعت 16:00 الی 18:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله