549

کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه استاد قربانیان

کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه استاد قربانیان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله