549

کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها استاد دادبخش

کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها استاد دادبخش

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها استاد دادبخش ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله