کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها استاد دادبخش

کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها استاد دادبخش

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها استاد دادبخش ساعت 15:00 الی 17:00 در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله