549

کلاس جبرانی درس شبکه های کامپیوتری استاد صادقی

کلاس جبرانی درس شبکه های کامپیوتری استاد صادقی

به اطلاع دانشجویان کلاس جبرانی  درس شبکه های کامپیوتری استاد صادقی روز یکشنبه مورخ ۶ خرداد ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله