549

کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی برای دانشجویان ترم یک(رشته اینترنت اشیا)استاد توفیقی

کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی برای دانشجویان ترم یک(رشته اینترنت اشیا)استاد توفیقی

به اطلاع دانشجویان درس زبان خارجی عمومی ترم یک (رشته اینترنت اشیا) استاد توفیقی 

می رساند کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۴اردیبهشت ساعت ۱۸ الی ۲۰ 

برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله