549

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی استاد خیری دوست

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی استاد خیری دوست

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی استاد خیری دوست روز دوشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله