کلاس جبرانی درس راه اندازی وب سرور و اینترنت استاد قربانیان

کلاس جبرانی درس راه اندازی وب سرور و اینترنت استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس راه اندازی وب سرور و اینترنت استاد قربانیان روز دوشنبه مورخ 1402/02/25 ساعت 14:00 الی 16:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله