549

کلاس جبرانی درس راه اندازی وب سرور و اینترنت استاد قربانیان

کلاس جبرانی درس راه اندازی وب سرور و اینترنت استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس راه اندازی وب سرور و اینترنت استاد قربانیان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله