549

کلاس جبرانی درس حقوق بانکی استاد اختری

کلاس جبرانی درس حقوق بانکی استاد اختری

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حقوق بانکی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله