549

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی و حسابداری مالی استاد محمدحسینی

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی و حسابداری مالی استاد محمدحسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی و حسابداری مالی استاد محمدحسینی  روز سه شنبه مورخ ۲۲ خرداد ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله