549

کلاس جبرانی درس حسابداری شرکتهای سهامی استاد محمدحسینی

کلاس جبرانی درس حسابداری شرکتهای سهامی استاد محمدحسینی

به اطلاع دانشجویان میرساند  کلاس جبرانی درس حسابداری شرکتهای سهامی استاد محمدحسینی فردا مورخ ۱۸ دی ساعت ۱۰ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله