549

کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک استاد درخشان

کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک استاد درخشان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک استاد درخشان چهارشنبه مورخ ۲۰ دی ساعت ۱۲ الی ۱۸ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله